Област Кюстендил е запазила средната продължителност на живот от 73.4 години, показват данните на отдел „Статистически изследвания” към ТСБ, обявени от началника Даниела Димитрова. През 2015-2017 г. средната продължителност на живот е била в същите стойности, пише струма.бг.

Данните за областта показват, че тя е под средната за страната – 74.8 години. Стойността на показателя варира от 72.7 и 72.8 години в областите Монтана и Враца до 76.6 години в областите Кърджали и София-столица, като общо в осем области очакваната средна продължителност на живота е над средната за страната.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 69.5 години, а при жените – 77.5 години. „Тази тенденция изобщо не ме изненадва. Нали ние, мъжете, не издаваме емоции, рядко плачем, така че стреса, на който сме подложени, не го издаваме. Моята майка например живя до 85 години, ама на село. Цял живот е работила в селското стопанство. Започва в ТКЗС-то, после ходеше и нижеше тютюн. Обработваше зеленчукови градини. Винаги на полето. Сигурно още щеше да живее, но падна и си счупи таза. Залежа, гледахме я почти 2 години”, споделя 53- годишният строителен работник Митко Кирилов.

„Прави ми впечатление, че хората на село живеят действително по-дълго време, ама там храната е по-различна. Възрастните правят една попара сутрин от прясно мляко, после за вечеря си късат зеленчуците от градината”, добавя още той.

Най-голяма е разликата в продължителността на живот между двата пола в областите Силистра – 8.5 години, Перник – 8.2 години, и Кюстендил – 8.0 години, а най-малка – в областите София – столица, Шумен – съответно с 6 години.