На 15 март Патентното ведомство на Република България посрещна делегация от СЕСИС за обмен на информация относно сътрудничество между Службата и националните ведомства на страните членки.

Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов прие Г-н Жоао Неграо – директор на дирекция Международно сътрудничество и правни дейности в СЕСИС, и обмени с него вижданията си по глобалните въпроси  на взаимното сътрудничество, както и очерта приоритетите на ПВ.

В приветственото слово от страна на Патентното ведомство (ПВ) беше изказана признателност за финансовата и технологична подкрепа, предоставяна от Службата, без които електронните услуги, които ПВ предоставя в интерес на потребителите, не биха били на нивото, очаквано от бизнеса.

С гордост беше споделено, че през изтеклата 2018 г. ведомството е реализирало успешно 31 дейности – поддръжка на вече съществуващи инструменти и бази данни, нови разработки и промоционални дейности.

Акцент се постави и върху новите проекти – „Сканиране и съхранение на досиета“ и „Инструмент за изготвяне на решение“, които ще продължат модернизирането на електронното обслужване в ПВ.

Г-н Жоао Неграо определи Патентното ведомство като един от най-активните във взаимното сътрудничество участници, което се оценява като доказателство за стратегическо мислене на ръководството му.

От името на  СЕСИС беше изказано и задоволство от присъдените на ПВ награди „Най-добра електронна услуга“ на „Годишни награди за държавните институции 2018 – добри примери“ и „Партньор в образованието“ на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PEN International, които са плод на съвместни проекти между ПВ и СЕСИС.

Службата на ЕС за интелектуална собственост отправи и благодарност за креативността, проявена от Патентното ведомство, по време на проведените обществени консултации относно изготвянето на следващия Стратегически план на СЕСИС за периода 2020-2025.