Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви съобщи, че от 23.01.2019 г. в Портала за електронни услуги ще са достъпни текстовете на решенията по опозиции и отказите на експертизата по заявки за марки, постановени през 2017 и 2018 г., както и решенията по искания и жалби за всички обекти от 2018 г.

Публикуваните решения са приведени в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Всички нови решения ще бъдат публикувани занапред системно, а екипът на Ведомството продължава да работи за привеждане в съответствие с изискванията на GDPR и на останалите решения от минали периоди, за да може скоро да бъдат също публикувани.

Информация за начина на достъп до решенията можете да намерите тук: