В столицата започна едноседмичен семинар за експерти в областта на изобретенията. Събитието е организирано съвместно с Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство ( ЕПВ) и ще протече в два модула: Яснота и единство и Новост и изобретателска стъпка.

Срещата беше открита от зам.-председателя на Патентното ведомство д-р Давид Сукалински и г-н Антони Рети, програмен ръководител на Европейската патентна академия.
Лектори по време на семинарите ще бъдат експерти от ЕПВ и Патентното ведомства на Република България и представители на Българската академия на науките. Те ще изнесат презентации пред експерти от националните ведомства на 12 държави – членки на Европейската патентна конвенция.

В програмата са предвидени редица дискусии относно различията в практиките при процедурата по предоставяне на патент в националните ведомства, решаване на конкретни казуси, обсъждане на мястото на академичните общности в  процеса на създаване и защита на иновационни идеи, отдаването на лицензия, продаване на патенти и т.н.