Патентното ведомство на Република България стартира 2019 г. с нов мащабен проект с цел повишаване ефективността и ефикасността на работата на ведомството като пилотно ведомство при разработването на електронен инструмент за подпомагане на експертите при изготвянето на различни видове решения по марки и дизайни - Decision Desktop.

На 16-17 януари експерти от Патентното ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) ще обсъждат, анализират и предлагат възможности за автоматизирано генериране на част от най-често изпращаните решения и уведомления до гражданите.

Инструментът ще бъде свързан с редица бази данни, които експертите проверяват при подготовката на решенията, както и ще дава възможност за избор на готови текстове от нормативната база, знакови съдебни решения и установени практики.
 

По този начин ще бъде намалено времето за изготвяне на кореспонденцията и решенията по преписките, като същевременно ще бъде запазена възможност за по-задълбочен анализ съобразно особеностите на всеки конкретен казус. Крайните потребители ще получават унифицирано структурирани документи, което ще им помогне да се ориентират по-лесно и бързо в съдържанието им и най-вече ще бъде съкратена продължителността на производствата.