Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. е 751, а новопостроените жилища в тях са 3 473. Това показват данните на Националния статистически институт, пише money.bg.

Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 86 повече, или с 12.9%, а жилищата в тях нарастват с 876, или с 33.7%.

Със стоманобетонна конструкция са 79.4% от въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. С тухлена са 17.7%, с друга - 2.5%, и с панелна - 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (19.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и вилите.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 100 сгради с 699 жилища, София (столица) - 99 сгради с 852 жилища, и Пловдив - 99 сгради с 308 жилища в тях. 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41%), следват тези с три стаи (34.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2020 г. е 326 100 кв. м, или с 47.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 57.7% и достига 250 500 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 85.3 кв. м през първото тримесечие на 2019 г. на 93.9 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 234.7 кв. м, и Силистра - 199 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 70.0 кв. м, и Благоевград - 66.7 кв. метра.