Тома Белев изпрати право на отговор за статия на БЛИЦ. Публикуваме текста без редакторска намеса:

Статията на blitz,bg  се опитва излъже за случващото се на Витоша през последните 20 години, поради което се възползвам от право на отговор, което сайтът не може да откаже  заради участието ми в изборите.
Когато започнах работа в Дирекцията на Природен парк Витоша имаше трима служители и нямаше лека кола и компютър, а проектът за нов Общ устройствен план предвиждаше застрояването на ниските части на парка.
Какво се промени през тези години във Витоша благодарение на огромния труд на невероятните професионалисти, с които работих, не само в парковата дирекция, но и в много други институции и организации:
 • Паркът има ясна граница с геодезични координати, която е публикувана в Държавен вестник. Нито един друг парк няма такава.
 • Паркът има кадастрална карта, с което не може да се похвали изцяло даже София.
 • Паркът има горска инвентаризация, каквато нямаше от 1985 г.
 • Паркът има горскостопански проект, какъвто нямаше от 1963.
 • Паркът има План за управление, какъвто  Странджа или Сините камъни нямат.
 • Общият устройствен план на София не предвижда застрояването на парка.
 • Паркът има своята горска стража. През 1999 г. беше единствената гора без такава.
 • Туристическите чешми в парка имат учредени санитарно охранителни зони, нещо с което не може да се похвали никоя защитена територия у нас.
 • Възстанови се и допълни коловата лятна и зимна туристическа маркировка,  каквато не можете да видите по никоя планина.
 • Изгради се първата в България алея за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат.
 • Изгради се първата в България алея за хора с увредено зрение .
 • Изградиха се три музея и детски образователен център.
 • Възстановена бе дивата коза – изчезнала преди повече от два века от Витоша и това бе първия проект за възстановяване на едро животно у нас след 1989г.
 • Издадени бяха и първите български походни определители за растенията и животните в полза на посетителите.
 • И много други дейности за ремонт и поддържане на туристическата инфраструктура, за образователни и научни функции на парка и т.н.
 
Всичко тези действия за парка, не могат да санират обаче решението на Столична община да спре ежедневните автобусни линии за Алеко и Златните мостове през 2003 г, да приватизира лифтовете през 2009 без да постави условия за тяхната поддръжка и функциониране или приватизацията на почивни станции, хижи, хотели и чайни. Дирекцията на парка Витоша няма роля в тези стъпки за приватизацията на парка Витоша, нито функции по поддръжката на вече частните съоръжения и сгради. Единствено кметовете на общините по закон  могат да задължат сградите и съоръженията да функционират, но това и до сега не е направено.

Що се отнася до обвиненията, че спрял сечите в резерват Бистришко бранище, ще посоча, че това  се дължи  на непознаване на закона. Единствения орган, който разрешава каквито и да е дейности в резерватите е министъра на околната среда, след съгласуване с БАН.  Дирекциите на парковете са структури на МЗХГ и нямат права в резерватите. Трябва да допълня, че становището на БАН което се цитира, гласи точно обратното написаното –в отговор на БАН от 8.09.2001 г. подписан от акад. Ив. Юхновски се посочва, че БАН не препоръчва да се извършват сечи в резервата, но предлага да се извършат други мероприятия, които не бяха направени от министерството.
Обвиненията към дейността на Асоциацията на парковете за мен са смешни, защото точно с помощта  на тази малка професионална организация, без служители,  жителите на София получиха първата издигната алея в България в торфищата на Офелиите, алеята за хора с увреждания на Игликини поляни и множество декари залесени гори.

Тезите как планът за управление забранява поставянето на парапети е невярна и всеки, който е стигал поне до Златните мостове ги е виждал лично. Отделен е въпросът, че не могат да се обезопасят всички скали в планината. С цел избягване на рисковете за посетителите маршрутите и пътеките се извеждат извън зоните с риск, както е в случая със скалите над Боянския водопад.

Представата как короядите се появяват в една гора от нищото и почват да ядат различни дървета показва ниска обща култура. Короядите се срещат във всяка гора и са тясно специализирани. Няма нищо общо между корояда типограф от смърча над Бистрица и върховия корояд по белия и черен бор от иглолистните култури.

Трябва да призная, че в материалът на blitz,bg има и едно вярно изречение – планът за управление забранява строителство на нови писти и лифтове. В него са посочени над 200 ха съществуващи писти и територии за ски, което е много повече от тези в Банско, Боровец или Пампорово, поради което няма нужда от нови. Към момента едва 20% от тях се ползват заради спирането на влековете и лифтовете на Витоша ски. Защо този собственик не подменя  Княжевския, Драгалевския, Романски, Спас, Боби и т.н. трябва да отговори той. Планът за управление препоръчва подмяната на лифтове и влекове, а закона го разрешава.

Представата как Витоша е съсипана планина е невярна  – паркът има проблеми с достъпа на туристи и с поддръжката на пътища и алеи, за които държава и община практически не отделят средства и това може да се промени с верните решения.
В материала  пише осъдително как съм писал плановете за управление на Пирин и Българка – това ми е професията и си изкарвам хляба, все едно аз да се учудвам, че авторите в сайта пишат лъжи – с това те си изкарват хляба.
Статията посочва как екологичните организации печелят на конкурси европейски проекти. Ами не всички могат да получават многомилионни подаръци от КТБ, нали така г-н Крачунов?
Тъй като 922 думи на правото ми на отговор свършиха трябва да посоча, че няма нито едно вярно число в публикацията на blitz,bg, освен 2000 в израза „Натура 2000“.