На сайта на Министерство на здравеопазването вече е налична заповедта на просветния министър Красимир Вълчев, с която се налага носенето на маска на учениците между 5-и и 12-и клас по време на занятията в школата.

Както и досега продължава да е задължително поставянето на лични предпазни средства в общите части на училищата от ученици и учители.  Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

По време на учебен час, по преценка на учителите, както и във времето извън учебните часове, учениците ще могат да бъдат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор.


Въвеждат нова мярка заради COVID-19 у нас

В училищния двор учениците и учителите ще могат да са без маска/шлем, когато няма взаимодействие с друга паралелка.

Изключения се допускат и за учителите на 1-4 клас, които преподават само в една паралелка и е възможно спазване на дистанция между тях и учениците. Допуска се учениците да бъдат без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и др.

За учениците от 1-4 клас носенето на маска/шлем по време на учебен час и други занимания може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час. 

Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително носенето на лични предпазни средства.