Утре през страната ще премине демонстрационен международен товарен блок-влак, превозващ контейнери от Любляна (Словения) до Халкали (Турция), съобщиха от БДЖ. Пилотното пътуване на товарната композиция е организирано съвместно от словенските, хърватските, сръбските, българските и турските железници. Ръководител на проекта са германските железници.
Целта на пилотното пътуване на контейнерния блок-влак е да се покаже възможността за съкратено време за пътуване при международните карго превози по железница, което от своя страна ще спомогне за развитието на търговските и икономически връзки в региона на югоизточна Европа.
Маршрутът Любляна – Загреб – Белград – София - Халкали е част основно от трансевропейски транспортен коридор № 10, който свързва развитата мрежа от интермодални терминали в Централна и Западна Европа с Близкия Изток. Статистиката за товарообмена между страните-членки на ЕС от Централна и Западна Европа и Турция показва, че през 2006 г., например, 20 милиона тона товари са били превозени по това направление, но едва 2 % от този обем е бил транспортиран по железница. Конкурентното време за пътуване, което ще предложат железопътните компании чрез специалната организация за движение на контейнерния блок-влак, ще повиши качеството на железопътната услуга и ще демонстрира за пореден път предимствата на железницата пред останалите видове транспорт, както по отношение на избягване на задръстванията по шосетата, така и по отношение на опазване на околната среда.
Досега конвенционалните товарни влакове пътуват разстоянието от близо 1580 км между Любляна и Халкали за над 60 часа. Чрез съвместните усилия на железниците, участващи в организирането на демонстрационния контейнерен блок-влак, времето за пътуване сега се съкращава почти наполовина чрез оптимизиране на административните, техническите и граничните процедури. Променена е и експлоатационната технология при придвижването на влака, като вместо да се сменят локомотивите на всяка граница на съответните транзитни държави, композицията ще се тегли от два локомотива по протежение на целия си маршрут. Двата локомотива, единият от които е електрически (за електрифицираните участъци от съответните железопътни мрежи), а вторият – дизелов (за неелектрифицираните участъци), са произведени от Сименс. Специално за пилотното пътуване на контейнерния блок-влак, електрическият локомотив, който ще тегли блок-влака през по-голямата част от маршрута, е брандиран с логото на всички железници, през територията на които преминава влакът. В разписанието на пилотния товарен влак е заложено време за пътуване от Любляна до Халкали за 37 часа.
За преминаването на демонстрационния блок-влак през територията на Република България, „Български държавни железници” ЕАД осигуряват и локомотивен машинист като навигатор, който ще оказва съдействие на своите колеги по отношение на сигналите, подавани от железопътната сигнализация.
Представители на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД ще придружават влака по време на пътуването му през територията на нашата страна и ще обсъдят с представителите на останалите страни-участници по проекта техническите и технологични констатации от преминатия до момента маршрут, както и перспективите за развитие на подобни ускорени карго услуги по железница. /БЛИЦ