Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 150 000 лв. на „ОК-СОФТРАНС” ООД заради имитация на таксиметрова фирма.
Производството е образувано по молба на „О’КЕЙ Супертранс” АД. Дружеството присъства на пазара от 1993 г. Страните по спора са конкуренти на пазара за таксиметрови услуги на територията на гр. София.

Събраните материали показват, че „ОК-СОФТРАНС” ООД използва рекламно лого, което е напълно идентично с логото на молителя, еднакви са отличителните цветове, начинът на изписване и разположението, а телефонният номер за поръчки се различава с една цифра. Нещо повече, избраното наименование е изключително близко по звучене с името на конкурентната фирма.

КЗК счита, че поведението на „ОК-СОФТРАНС” ООД създава реална опасност от увреждане интересите на молителя и въвежда в заблуждение потребителите.  В последните два месеца, това е третата санкция от 150 000 лв., която КЗК налага за същото нарушение. Комисията постанови прекратяване на нарушенията. /БЛИЦ