През изминалата седмица са съобщени три случая на заболели с клинични симптоми на трихинелоза в град Рила, област Кюстендил, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Заболелите лица са консумирали кайма и суджуци, приготвени от дивечово месо и от домашно свинско месо, непреминали трихинелоскопски контрол.
Предприето е епидемиологично проучване от РИОКОЗ – гр. Кюстендил, съвместно с РВМС. Очакват се резултати от извършените лабораторни изследвания. /БЛИЦ