Интересът към недвижимите имоти се запазва и с възстановяването на икономиката от шока, предизвикан от пандемията от коронавируса, цените започват плавно да нарастват.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че цените на жилищата в София са нараснали с двуцифрен процент на годишна база през първото тримесечие на тази година, съобщава БГНЕС.

Столицата е лидер в страната по най-бързо поскъпване на жилищните имоти с 11,6% на годишна база, като силно растат цените както на новите, така и на старите жилища - съответно 11,9% и 11,4%, показват данните на националната статистика. Спрямо края на миналата година жилищата в София също отчитат стабилно покачване от 4,6%.

Модерен апартамент в Лондон

Причините за повишения интерес могат да се търсят в две посоки. От една страна пандемията от коронавируса доведе до преорганизиране на работните процеси.

Голяма част от компаниите дадоха възможност на служителите си да работят от дома като тази мярка изглежда, че ще се запази във времето. Това доведе и до промяна в търсенето. Ако преди по-често се търсиха жилища в близост до работното място или с удобна комуникация, сега на преден план излизат желанието за отдалеченост от шума на градската среда и спокойствие.

От друга страна през последните години лихвите по депозитите останаха трайно ниски. Според актуалната статистика на Българска народна банка (БНБ) през месец май 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и евро са от по 0.09%.

Обемът на новите срочни депозити в левове се понижава с 12.6% (29.9 млн. лв.) до 208.2 млн. лв. Намалява и обемът им в евро с 30.2% (62.8 млн. лв.) до 145.2 млн. лв.

Съвременен мезонет в центъра на Будапеща

За това допринася и фактът, че на пазара някои банки вече въведоха допълнителни такси за съхранение на спестяванията, което логично води клиентите до желание за инвестиране на средствата им с цел по-висока доходност. Що се отнася до инвестиране, българинът е традиционалист и предпочита вложения в недвижими имоти с цел получаване на пасивен доход от наем.

Тук също така трябва да прибавим и комбинацията с трайно ниските лихвени нива по отпусканите жилищни кредити. Според статистиката на БНБ през май 2021 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се запазва почти без промяна на ниво от 2.75%, а годишният лихвен процент (ГПР) по тези кредити е 2.99%.

Към всичко това трябва също така да прибавим и традиционните страхове на българина, че с предстоящото въвеждане на еврото ще последва повишаване на инфлацията, а инвестицията в недвижими имоти е естествена защитна мярка за съхраняване на стойността на спестяванията.