България е на осмо място в Европейския съюз по ръст на цените на жилищата през първото тримесечие на 2021 г. както на годишна, така и на тримесечна основа. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Между януари и март жилищните цени у нас са нараснали със 7,5%, което е над средното равнище в ЕС през периода от 6,1%. Лидер по годишен ръст на цените на жилищата в съюза е Люксембург със 17%, следван от Дания с 15,3%, Литва с 12%, Чехия с 11,9% и Нидерландия с 11,3%. По-голям годишен скок на цените на жилищата от България отчитат също Германия и Австрия – съответно 9,4% и 8,3%.

Софиянци панически разпродават панелките, каква е причината

Кипър е единствената страна - членка на ЕС, която регистрира спад на цените на жилищата на годишна база през първото тримесечие от 5,8%.Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. цените на жилищата у нас са нараснали с 3,2%, което е почти два пъти по-бърз темп в сравнение със средното равнище в ЕС.

Лидер по този показател е Естония с тримесечен ръст на жилищните цени от 6,6%, следвана от Дания с 5,8% и Литва с 5%. Преди България се нареждат още Чехия с 4,6%, Унгария с 4,5%, Люксембург с 4,3% и Нидерландия с 4%.

Нов хит на имотния пазар завладя София

На ниво ЕС цените на жилищата през първото тримесечие са се повишили с 6,1% на годишна база, а в еврозоната те са скочили с 5,8%. Това е най-високият годишен ръст в еврозоната от четвъртото тримесечие на 2006 г., а в ЕС – от третото тримесечие на 2007 г. За сравнение през четвъртото тримесечие на миналата година цените на жилищата нараснаха с 5,8% в ЕС и с 5,6% в еврозоната. На тримесечна база жилищните цени са се повишили с 1,7% в ЕС и с 1,3% в еврозоната, отчита Евростат. Отделна статистика на европейската статистическа служба за развитието на цените на жилищата и на наемите от 2010 г. до първото тримесечие на тази година сочи, че в България жилищните цени са нараснали с близо 40%, докато наемите са се покачили с по-бавен темп от около 15%.

Нашенци броят тлъсти пачки за имоти на...

Тенденцията цените на жилищата да нарастват по-бързо от тези на наемите е валидна и на европейско ниво. Между 2010 г. и първото тримесечие на 2021 г. жилищните цени в ЕС са скочили с 30,9%, а наемите са се увеличили с 15,3%. 17 страни - членки на съюза, отчитат по-бързо покачване на цените на жилищата спрямо наемите между 2010 г. и първото тримесечие на тази година. През периода
жилищата са поскъпнали в 23 страни, а цените са намалели в четири.

Най-силен ръст е отчетен в Естония (+126,8%) и Люксембург (+108,2%). Спадове са регистрирани в Гърция (-28,1%), Италия (-14,4%), Кипър (-8,9%) и Испания (-4,8%).

Πaндeмиятa нaдy oщe бaлoнa пpи нeдвижимитe имoти в Eвpoпa

Тенденциите при наемите са различни. През десетгодишния период цените са нараснали в 25 страни членки, а са намалели само в две. Лидер отново е Естония със скок от 140,4%, следвана от Литва със 108,6% и Ирландия с 63,3%. Спадове са отчетени в Гърция (-25,2%) и Кипър (-3,8%).