Областният координатор на ГЕРБ-София Цветомир Паунов, общинските съветници от ГЕРБ в СОС Лорита Радева и Николай Стойнев и общинският съветник от СДС Антон Койчев отговарят на въпроси на Илиана Беновска на 14-ти септември 2019 г след регистрацията на ГЕРБ и СДС за участие в местните избори в София.

Илиана Беновска: Как ще дефинирате, г-н Паунов, начина, по който ще се води кампанията, защото ставаме свидетели на това, че Мая Манолова е в проактивна позиция, разбираемо, защото много по-лесно е да критикуваш, отколкото да защитаваш? Вие ли ще бъдете, така ако мога да се изразя, г-жа Фандкова „стената на скуоша“ – Мая Манолова ще мята топката, вие ще я отбивате?
 
Цветомир Паунов: Г-жа Мая Манолова, която подаде сигнала за Костинброд, за „мащабни“, „огромните“ фалшификации, автобусите с двойни дъна? Ние никога не сме водили негативна кампания, ние никога не сме залагали на компроматна кампания. Ние показваме всичко, което е направено в София.

То е направено с много работа, с много експертен потенциал и с много общи усилия на целия екип на кмета г-жа Фандъкова.
 
Илиана Беновска: Иронията Ви към Манолова е понятна и сигурно ще бъде използвана често, но тя току-що направи брифинг на сметището в Долни Богров и каза, че ще поиска публично да се обяви пред гражданите какви средства са изразходени от „гражданските пари“, каза тя, на столичани за боклука, сметоизвозването, горенето, произвежда ли се ток от сметта на Долни Богров. Как ще отговорите на това?
 
Цветомир Паунов: Пак казвам, че след сигнала за Костинброд аз няма какво да коментирам по тази тема, но тук до мен е г-жа Лорита Радева, която е експертът и човекът, който е запознат с тази тема и не само с нея, а и с всичките теми, свързани с екология и чистота, така че тя ще Ви отговори на този въпрос.
 
Илиана Беновска: Кажете, г-жо Радева, проактивно как ще отговорите на Манолова на този въпрос, тя ще иска и референдум даже как се изразходват парите за боклука?
 
Лорита Радева: Всички процедури, които се провеждат по отношение на чистотата са изцяло публични, в тях участват представители на всички политически сили. Това е политика на Столична община от 2009 г. насам.

Във всички обществени поръчки, които са свързани не само с дейностите по чистотата, но конкретно понеже въпросът е за това, участват общински съветници и изборът се осъществява напълно прозрачно, а Вие знаете, че периодично тази информация се представя пред медиите, така че аз нямам никакви притеснения, че този процес е протекъл в някаква тайнственост или не е бил публичен.

Що се касае до темата референдум законът е много ясен по отношение на процедурите как се провеждат обществени обсъждания при вземането на тези решения.

По цялата процедура, свързана с изграждането на интегрираната система за отпадъците, започвайки от 2009 г. до настоящия момент ние сме преминали през всяка една от фазите на системата, през всички процедури на обществени обсъждания представени пред гражданите както на ниво Столична община, така и в районите, където се изграждат съоръженията или са били алтернативни по отношение на изграждането на съоръженията. Така че аз мисля, че прозрачността, която при нас е водеща, е спазена изцяло, както са спазени духът и буквата на закона.
 
Илиана Беновска: Тоест накратко казано нямате нищо против да обявите публично как се изразходват средствата за депониране, горене, извозване и т.н.?
 
Лорита Радева: Не само, ние го правим ежегодно както при приемането на план сметката за изтичащата година, така и с гласуването на план сметката за всяка следваща. Там отчитаме резултатите от изпълнението за всяка една от дейностите, разбита както в сметосъбиране и сметоизвозване, така и в проектите, които са свързани с изграждането на интегрираната система, така и със зимното почистване и всички други дейности. И понеже се спекулира с темата дали и колко се заравя или каквато и друга много груба дума се използва ...
 
Илиана Беновска: Произвеждате ли ток реално?
 
Лорита Радева: Нека да кажа, че тези данни също са публични, те могат да бъдат видени както на страницата на СОС, така и във всички наши отчети. Ежегодните ни отчети показват на около един милион реализация на отделени рециклируеми отпадъци от вече събрания отпадък – това са хартия, пластмаса, метал, произведена електрическа енергия, реализиран компост.

Освен всичко това ние вървим към реализиране на целта ни за намаляване на процента на разходите за депониране, защото Столична община ежегодно намалява процента на отпадъка, който се депонира. Нека да започнем с това, че през 2009 г. при управлението на г-н Станишев, който стопираше изграждането на системата за отпадъците на Столична община, ние заравяхме, ако използвам терминологията на г-жа Манолова, 100% от отпадъците на София, балирахме ги, разхождахме ги, омирисвахме кварталите на София.

Днес ние имаме около 15%. Така че ние вървим към реализация на нашата дългосрочна програма с постигане на целта до 10%.
 
Николай Стойнев: В момента се депонират 15% при 100% през 2009 г., така че фактите говорят, те са достъпни, има специална страница на която може да се добие информация. Разбира се изключително важна е следващата фаза да бъде изградена инсталация, която да оползотворява РДФ горивото тук на територията на Столична община. Знаете, че в момента то се транспортира и се изгаря от циментовите заводи, от него може да се произвежда електро и топлоенергия, която на практика за една година ще осигури отоплението и електричеството за 30-40 хиляди домакинства.
 
Илиана Беновска: Г-н Стойнев, обаче знаете, че е градска легенда, че боклукът и почистването са за облагодетелстване на олигарси и „свои хора“, Манолова точно това намекваше, че всъщност се облагодетелства ваш приближен кръг, не знам на кого точно приближен, който бързате сега на следващата последна сесия да подновите обществената поръчка за боклука?
 
Николай Стойнев: Обществената поръчка е обявена в разумен срок, така че да могат да бъдат избрани изпълнители преди да изтекат сега действащите договори. Аз не искам да коментирам г-жа Манолова, в началото и г-н Паунов припомни нейната роля в аферата „Костинброд“ и всъщност нищо от изнесеното тогава не се доказа впоследствие, но ако трябва да бъдем честни имаше монопол до 2009 г. и тогава ние като група на ГЕРБ в общинския съвет заедно с кмета Борисов прекратихме този монопол.

Оттогава София е разделена на различни зони и има достатъчно на брой фирми, които почистват. В момента тече такава процедура, там могат да участват всички желаещи, така че да се осигури най-високо качество на почистването. Само да кажа, че в новата поръчка са заложени изключително високи изисквания, както по отношение на екологичния стандарт на техниката, която се използва, така е заложено и използването на електрически средства за почистване и много техника.

Така че с приключването на новата поръчка ще бъде осигурено доста по-високо качество на тази услуга. И само да кажа, че при всички положения, такива са технологичните срокове, такъв договор ще бъде сключен след изборите, така че спекулация е да се говори.
 
Илиана Беновска: А защо го правите една година по-рано преди да изтече договорът?
 
Николай Стойнев: Последната поръчка е горе-долу около една година с всичките обжалвания, отне около една година от обявяването на поръчката до сключването на договора.
 
Илиана Беновска: Това е важно да го съобщите.
 
Антон Койчев: Задавайки този въпрос е редно да попитаме г-жа Манолова тя поема ли отговорността, в случай, че има редица технически забавяния, обжалвания и т.н., тя поема ли отговорността София да остане вмирисана и преливаща с кофи за боклук, каквато не е в момента очевидно? И няколко думи искам да кажа за участието на СДС.

Вие, г-жо Беновска, направихте една сполучлива алегория и метафора за „стената на скуоша“. Тази „стена на скуоша“ ще бъде изградена само от няколко неща – позитивна кампания, показване на резултати и компетентност в отговор на ляво-либералната вълна, в отговор на абсолютно безпочвените критики ...
 
Илиана Беновска: Мая Манолова ли е ляво-либерална?
 
Антон Койчев: Ами вижте кой я подкрепя и тя каква е. Няма нужда да бъдем лицемерни, за да видим кой кой е. В крайна сметка тя е във вниманието на обществения живот не откакто стана омбудсман през 2015 г., а много по-рано. Така че нека да не обиждаме интелигентността на избирателите, която е висока и този път ще се прояви и да разсеем напразните надежди на някои хора.

Това не е „битката при Сталинград“ или „Бой последен“, както се пее в някои песни, това е целенасочена и упорита работа за по-доброто управление и по-доброто състояние на града.
 
Николай Стойнев: И само да кажа, че г-жа Манолова упорито се опитва да избяга от връзките си с БСП, но в момента изпълнява сценарий на БСП, защото всяка предизборна кампания темата за отпадъците е водеща. И аз ще Ви припомня отново и 2011 г., и 2015 г., когато те твърдяха, че няма да бъде изграден такъв завод.

В момента функционира модерен завод, който осигурява адекватно третиране на отпадъците, така че от 100% депонирането да падне на 15% и да се рециклира и използва останалата част от отпадъка. Така че тя следва стриктно сценария, който БСП е написал за изборна кампания.
 
Илиана Беновска: Г-н Паунов, може ли един последен въпрос, може ли да ми отговорите на въпроса, който зададох в началото, вие ще бъдете ли проактивната страна, ГЕРБ и Фандъкова, или ще чакате, защото на Мая Манолова й е по-лесно, както казах, да упреква?
 
Цветомир Паунов: Вижте, ние ще покажем на българските граждани, на софиянци какво е свършено до този момент и най-важното е какви перспективи даваме на гражданите на София, а те са реални – изграждане на зелен ринг за велосипеди, проекти, които се реализират в Столична община. Всичко, което кметът Фандъкова и нейният екип са направили, тя го показва, то може да се види, да се пипне и ние виждаме всеки ден как се променя градът ни.

Всичко това се прави с много работа, с много експертен потенциал и ако софиянци оценяват това, което е направено, защото много бързо се забравя откъде тръгнахме и какво се постигна, ние разчитаме отново на тяхната безапелационна подкрепа. Иначе всичко друго е подмяна на вота – Мая Манолова, БСП, празни обещания и само голи приказки и компромати срещу опонентите. Това е!
 
Илиана Беновска: Не ми отговорихте кратко – активни ли ще бъдете, или ще чакате тя да ви упреква?
 
Цветомир Паунов: Ние сме активни с работа, не сме активни с популизъм, с говорене и с празни приказки.