Средната месечна работна заплата за третото 3-месечие на 2008 г. в Ловешка област е 441 лв. /при 523 лв. средно за страната/, показват данните на Териториалното статистическо бюро в Ловеч, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Спрямо предходното тримесечие нарастването е с 22 лв. или с 5,3 процента. Средната заплата в обществения сектор в Ловешка област е 534 лв. при 646 лв. средно за страната. В частния сектор, където работят 72,2 процента от хората, средната заплата е достигнала 405 лв. при средно за страната 481 лв. Средната месечна работна заплата в частния сектор е със 129 лв. по-ниска от тази в обществения. В сравнение с второто 3-месечие по-високо е нарастването на заплатите в обществения сектор - увеличението е с 44 лв., а в частния сектор - с 15 лв.
Спрямо същия период на миналата година /третото 3-месечие на 2007 г./ средната работна заплата в Ловешка област е нараснала със 76 лева или с 20,8 процента, при средно за страната увеличение от 96 лв. или 22,5%. В обществения сектор увеличението е с 22,2 процента /при 25,9% за страната/. В частния сектор нарастването на заплатите е още по-малко - с 20,2 процента /при средно за страната 22,1%/.Най-високи са заплатите в държавното управление и задължителното обществено осигуряване - 609 лв., но и те са с 95 лв. по-ниски от средните за страната. Достигнатата средна месечна заплата в образованието е 548 лв., в здравеопазването - 502 лв., в строителството - 441 лв. При сравнение със средната заплата за страната е видно, че най-голямо разминаване има в транспорта - в  Ловеч  е 316 лв., за страната 656 лв. В дейността операции с недвижими имоти в Ловешко вземат 364 лв., при средно за страната 595 лв. По-малко пари получават работещите във всички сфери - в държавното управление - с 95 лв.; здравеопазването - с 69 лв.; образованието - с 42 лв.; търговията - с 59 лв.; хотели и ресторанти - с 47 лв. Наети по трудово и служебно правоотношение в Ловешка област през третото 3-месечие на 2008 г. (без лицата в отпуск по майчинство) са 38 920, като населението в трудоспособна възраст е 90 598 човека. В частния сектор са наети 28 102 или 72,2 процента. Най-голям брой работещи има в отрасъл "Преработваща промишленост" - 16 656 (42,8%) със средна заплата 456 лв. 10,4 процента от наетите лица са в отрасъл "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството" и те са изцяло в частния сектор със средна работна заплата 329 лв.
В отрасъл "Образование" работят 3373 души /8,7 процента от общо наетите в областта/ със средна заплата 548 лв. Работещите в образованието са по-малко с 304 души спрямо предното 3-месечие. Най-голямо е увеличението на работещите в строителството - с 246 души спрямо предното 3-месечие, но спрямо общия брой наети те са 4,6%. Единствено в строителството заплатата пада от 470 на 441 лв., показват данните от Териториалното звено на НСИ - Ловеч. /БЛИЦ