Дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност”, Главна дирекция „Криминална полиция” са бенефициент по проекта за въвеждане на европейски модели и методи на криминален анализ съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Проектът е&nbsp; продължение на две предишни програми за сътрудничество &ndash; с вътрешните министерства на Испания и Франция и е на стойност&nbsp; 580 000 евро. Той ще бъде реализиран в партньорство с Агенцията за европейска интеграция и икономическо развитие на Австрия съвместно с австрийското Министерство на вътрешните работи. Целта на предстоящите дейности е повишаване на ефективността на българската полиция в противодействието на престъпността. <br /> <br /> Проектът е насочен към осъвременяване на институционалния модел за обработка и анализ на информацията и въвеждане на съвременни IT методи за оперативен анализ. Анализатори от полицията на регионално и централно ниво ще бъдат обучени за успешно прилагане в практиката на новите инструменти. <br /> <br /> Проектът е продължение на реализирани предходни проекти по Програма ФАР в сътрудничество с Генерална дирекция на Испанската полиция и Националната полиция и Жандармерията на Френската Република и е свързан с необходимостта от допълнителни мерки за утвърждаване и усъвършенстване на вече постигнатото. <br /> <br /> При разработването на програмата от предстоящи дейности са отчетени и препоръките на Европейската комисия за подобряване на защитата на личните данни и опазването на класифицирана информация &ndash; фактори от ключово значение за разширяване и задълбочаване на международното полицейско сътрудничество и за спазване на човешките права при автоматична обработка, съхраняване и заличаване на лични данни.<br /> / БЛИЦ<br />