В кв. “Нови Искър” е създадена организация и кметството заедно с доброволци от населението и дружеството “Напоителни системи” вече са сложени са 6000 чувала.
&ldquo;Ще бъдат сложени още 8000, но аз поисках резервни, за да могат да бъдат спокойни хората. Въпросът, и ние го поставихме на Комисията за защита от бедствия и аварии, е като цяло финансирането, защото тази Комисия по същество дава средства постфактум. За първи път всъщност ние в момента вземаме пари предварително, за да не се наложи да се дават повече след това за възстановяване на нарушени диги&rdquo;, коментира земеделският министър Мирослав Найденов.<br /> <br /> Кметът на София Йорданка Фандъкова добави, че 16 от 40-те критични участъка на речните корита в София вече са почистени. Продължава да се следи нивото на реките и язовирите на територията на столицата преди очакваното снеготопене. Днес Йорданка Фандъкова и земеделският министър Мирослав Найденов инспектираха укрепването на дигата на река Лесновска на Чепинско шосе.<br /> <br /> &ldquo;2,3 млн. лв. са предвидени да бъдат похарчени за плановото почистване на речните корита. Спешно се почистват критичните участъци на реките и се укрепват дигите им, обясни още Фандъкова. - Помолих министър Найденов в качеството си на принципал на &ldquo;Напоителни системи&rdquo; да вземат същите мерки и за реките, които се стопанисват от дружеството. Вече няколко дни в кв. &ldquo;Кремиковци&rdquo; и кв. &ldquo;Нови Искър&rdquo; работят и от &ldquo;Напоителни системи&rdquo;. Комисията към министъра на вътрешните работи също работи интензивно, за да осигури финансиране за аварийни ремонти.&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;Комисията за защита от бедствия и аварии е отпуснала предварително 500 хил. лв. за аварийно почистване на р. Лесновска и за ремонтни дейности на дигата на реката&rdquo;, добави министър Мирослав Найденов. <br /> <br />