Върховният административен съд потвърди глобата от 350 000 лв., наложена на “Еуросток” ЕООД за имитация на подправката Picantina, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.
КЗК е наложила глобата и е постановила прекратяване на нарушението и забрана за имитация през ноември миналата година. От ведомството са установили, че от април 2008 година &ldquo;Еуросток&rdquo;е предлагало на пазара подправката Delicatina с вид на опаковката, наподобяващ известната марка Picantina, произвеждана от &ldquo;Кенди&rdquo; ООД. <br /> <br /> ВАС споделя изводите на антимонополистите, че след съпоставяне на елементите от цялостния дизайн и наименованието на продуктите приликите са достатъчни, за да заблудят потребителите относно производителя, като остават впечатлението, че се касае за различни варианти на една и съща подправка.<br /> <br /> КЗК напомня, че въз основа на всяко влязло в сила решение на Комисията, на основание чл. 104 от Закона за защита на конкуренцията, всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.<br /> <br />