"Топлофикация Перник" е готова за новия отоплителен сезон, съобщи изпълнителният директор на дружеството Любомир Спасов.

По думите му в предприятието са складирани над 100 000 тона въглища и количеството е най-голямото за последните 15 години. През лятото са отстранени авариите, подготвено е въвеждането на трети парогенератор като резервен.

Ремонтиран е и пети котел, който е основната мощност на ТЕЦ "Република", също и сероочистната инсталация, на много места в града и топлопреносната мрежа.

Сега се работи по прикачваща помпена станция, която ще подобри топлоподаването в централната градска част и в крайните квартали на Перник.
Спасов посочи, че частичната подмяна на въглищата с биогориво ще се отрази положително на работата на централата и няма да навреди на населението. Инвестиционното намерение на "Топлофикация" бе внесено през лятото в община Перник и сега е в РИОСВ.

Утре Спасов ще запознае общинския съвет със състоянието на дружеството и готовността му за зимата.