Между 50 000 лева и 7,5 млн. лв. могат да получат многофамилни жилищни сгради по по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II”.

Санирането се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, пише "Труд".

За разлика от първия етап, при който избраните кандидати ще получат цялата необходима сума за саниране на жилищните им сгради, при втория те ще трябва да осигурят 20 на сто от парите.

Всички кандидати пък ще трябва да направят енергийно обследване на блоковете и да изготвят технически паспорт за своя сметка, като тези с финансиране по първия етап ще получат вложените пари обратно, в случай че бъдат одобрени. За да се класират за първия етап кандидатите трябва да са подали всички нужни докумунти до 31 март 2023 г.

Бюджетът по първия етап е малко над 1,1 млрд. лв., а по втория - 282 млн. лв. Сградите, които могат да се обновяват трябва да са построени преди 26 април 1999 г. Освен това в тях трябва да има поне 4 жилища с различни собственици.

След санирането трябва да се постигне поне 30 на сто спестяване на енергия и клас на енергопотребление “В” или по-висок.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук