Шофьорите, които пътуват извън областните градове по неотложни причини – преглед при лекар или посещение на близък, трябва да носят толкова декларации, през колкото КПП-та ще преминат.


На всеки един пункт ще се оставя на проверяващите полицаи екземпляр от документа, в който трябва да се попълнят лични данни и причините за излизането от града. Това се въвежда с промяна на декларациите, с които ще се пътува.

Новите бланки бяха публикувани на сайта на МВР. От вътрешното министерство съобщиха, че причина за промяната е необходимостта при нужда да може да се проследи пътят на гражданите, за да се предотвратят злоупотреби.

Хората, които пътуват по работа, ще удостоверяват причината за напускането на областния град с бележка от работодател или служебна карта и пропуск, които си остават у тях. В новата декларация отпада заверката от работодателя.

“Оказва се, че голяма част от населението не си е променило настоящия адрес. С оглед да не се предизвикат опашки за промяна на тези адреси, ние въведохме в тази декларация “местопребиваване”, каза вътрешният министър Младен Маринов.