Близо половината родители в страната ще трябва да си поделят бонуса от хазната, който ще получат за децата си, пише "Труд".


А самото облекчение реално ще бъде усетено през 2022 г., когато хората подават данъчните си декларации за доходите от 2021 г.

Годишният облагаем доход на родителите при подаване на данъчните декларации за 2021 г. ще се намали с 4500 лв. за едно дете, с 9000 лв. за две деца и с 13 500 лв. за три и повече деца, вече реши бюджетната комисия към парламента, а текстът предстои да бъде гласуван окончателно и в пленарната зала на парламента.

Тъй като данъкът върху доходите е 10%, дължимите налози за 2021 г. ще бъдат намалени съответно с 450 лв., 900 лв. и 1350 лв. при подаване на данъчните декларации през 2022 г.

Но близо половината от работещите хора в страната имат годишен облагаем доход от трудови правоотношения под 9000 лв., т. е. изкарват под 750 лв. на месец. Тук става въпрос за доходи след платени осигуровки, т. е. ако брутната заплата на човек е под 870 лв., като удържат осигуровките му остават под 750 лв.

Затова, за да ползват облекчението за деца в пълен размер, родителите може да си го поделят, обясниха данъчни експерти.

Законът позволява единият родител да ползва облекчението до размера на облагаемите си доходи, а вторият да ползва останалата част. Например майката получава брутна заплата от 800 лв. на месец. След удръжка на осигуровките облагаемият доход е 690 лв., което прави 8280 лв. на година.

Ако семейството има две или три деца при попълване на данъчната си декларация майката ще ползва тази част от облекчението и реално хазната ще трябва да ѝ върни всичките платени през 2021 г. данъци.

Ако семейството е с две деца, остатъкът до 9000 лв. в размер на 720 лв. може да се ползва от съпруга, като и той подаде данъчна декларация за годишните си доходи. Така хазната ще му върне 72 лв. Ако семейството е с три деца, за съпруга ще остават 5220 лв. от облекчението, т. е. хазната ще му върне 522 лв. от платените през 2021 г. данъци.

Облекчението за деца ще може да се ползва еднократно не само от хората на трудов договор, но и от еднолични търговци, земеделски производители, хора, които получават доходи от наеми, или от тези със свободни професии.

Освен данъчното облекчение, семействата с ниски доходи, както и досега, ще продължат всеки месец да получават детски - 40 лв. за едно дете, 90 лв. за две, 135 лв. за три, и 145 лв. за четири деца.

Право на помощите ще имат семейства с доходи на човек под 410 лв. на месец. Ако доходите на човек са между 410,01 лв. и 510 лв. ще изплащат по 80% от помощите.