Вечерен час за тинейджърите до 18 години до 22.00 часа и за децата под 14 години до 20.00 часа предвиждат промени в закона за закрила на детето, които парламентът гласува на първо четене, предаде репортер на БЛИЦ.
Родителите, настойниците и попечителите ще са длъжни, ако не могат сами да придружат децата си на обществени места, да им осигурят пълнолетен придружител. В противен случай ги заплашва имуществена санкция от 300 до 500 лева.
Камелия Цветанова, БЛИЦ