Национален парк "Централен Балкан" окончателно стана част от сериен обект на ЮНЕСКО, в който влизат най-цените букови гори на планетата. Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификата, който потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство

„Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Сертификатът е във връзка с разширения с решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО през юли 2017 г. сериен европейски обект на световното наследство. Той включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави - Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия. В серийния обект България участва с буковите гори в деветте резервата на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“. Тези гори заемат почти 11 хил. хектара, което е около 55% от резерватната площ и над 15% от общата паркова територия.

Включването им в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване, висока оценка за съхранената дива природа в парк „Централен Балкан“ като национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие.

С влизането на буковите гори в „Централен Балкан“ като част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и в момента се намират в резервати - територии с най-строг режим на опазване.

Решението за участие на България в серийния обект беше взето след допитване до заинтересованите институции на регионално и местно ниво - съответните областни управители и общини, в чийто териториален обхват попадат резерватите.

Сертификатът за принадлежност към разширения обект е издаден от Секретариата на ЮНЕСКО и се предоставя на всяка от 12-те страни, на чиято територия се намира обектът. За България сертификатът беше предоставен на МОСВ като отговорно ведомство по управлението на природните обекти на ЮНЕСКО, за да го връчи на парковата дирекция.