НЗОК ще създаде нов регистър с база данни по отделни заболявания, за които се предписват скъпоструващи лекарства за домашно лечение, съобщиха от пресцентъра на здравната каса.
Чрез регистъра ще може да се проследи ефективността на лечението, като се следят различни показатели: усложнения на заболяването, болнично лечение, смяна на терапията и др., обясниха от осигурителната институция.<br /> <br /> Всички показатели ще бъдат описани в карта за съответното заболяване. Тя ще съдържа данни за предписаното в момента лекарство, резултати от задължителните за тази диагноза изследвания, както и за предишно лечение с други препарати. По този начин ще се направи пълно проследяване на медицинските грижи, оказани на даден пациент &ndash; обезпеченост с лекарства, диспансерно наблюдение и болнично лечение.<br /> <br /> Анализът на данните за предписаните лекарства по области и лекари, издаващи протоколи, ще помогне за подобряване на контрола по изписване на скъпоструващи медикаменти и ще позволи да се планират необходимите за тях средства. НЗОК ще започне проверка на работата на лекари, които са издали голям брой протоколи, без да има данни за увеличаване на равнището на заболеваемостта.<br /> <br /> Регистърът ще се изгради с помощта на водещи специалисти по съответните заболявания, както и с участието на пациентски организации, казаха още от Касата. /БЛИЦ<br />