Щеше ли да ги има протестите, ако възраженията срещу ТПСП бяха взети под внимание. Тук не става дума за техния брой, който вероятно е впечатляващ, а за тяхното съдържание. Не трябваше ли от Министерството на енергетиката да се чуе някакъв анализ – какви предложения или поне срещу какво се е възразявало, каква част от тези писания са по възможностите на държавата да бъдат коригирани, каква част – не.

Разбрахме, че е направено възможното, но не разбрахме кое точно беше то и кое беше толкова невъзможно, а е било поискано в тези писма.

Възраженията срещу ТПСП са част от комуникационния план, който трябваше да се случи, наред с обществените обсъждания, за да няма днес хора, които да блокират улиците.

Възразиха ли писмено централите и какво препоръчаха?

Възразиха ли синдикалните организации и какви доводи имаха?

Възразиха ли представители на местната власт, общественици, засегнати пряко или косвено?

И още нещо - Получиха ли отговори тези, които възразиха?

Въпросите са риторични. Възраженията и аргументите в писмен и устен вид бяха дадени от тези, които днес са на улицата, за да възразят заедно с присъствието си обединени.

Отговорите се чакат. Не под формата на обещания, а подплатени с действия.

Това не е сбъркана комуникация, а отсъстваща.

Възраженията са в полза единствено на отметната процедура – даден е срок – постъпили са такива. Вървим напред точка по точка.

Ако някой беше чул енергетиците, щеше да знае, че те не възразяват срещу зеления преход, а срещу начина, по който се прави. Не зелената идея ги противопоставя срещу властимащите, а липсата на прагматичен обмислен и разумен план, който да не ни оставя без базови мощности, да не застрашава енергийната сигурност, да не оставя хората без препитание и най-вече план, който да бъде ясен, справедлив и честен.

Все още не е късно за комплексни и работещи решения. Хората ще ги подкрепят. Енергетиците ще се приберат. Все още може българският план за справедлив преход да бъде справедлив.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук