Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ на основание Глобалния закон 'Магнитски" за отговорност при нарушаване на човешки права провежда своето второ заседание.

Като първа точка в дневния ред е записано изслушване на управителя на БНБ Димитър Радев във връзка с предоставяне на информация за обхвата и степента на въздействие на санкциите, наложени на български физически и юридически лица по глобалния закон "Магнтиски" върху българската банкова система, както и за мерките, които БНБ е предприело за ограничаване на негативните им проявления. 

Точка втора предвижда изслушване на министъра на правосъдието Янаки Стоилов относно необходимите законодателни промени за ограничаване на негативните проявления, наложени на български физически и юридически лица на санкциите по глобалния закон "Магнитски" върху българската финансова и икономическа система. 

"БНБ и търговските банки бяха добре подготвени за тези мерки. Всички банки спазват тези санкции, защото последиците, ако това не се прави, са много сериозни.

Мога да дам пример с една банка от Латвия, която не спазваше санкциите по отношение на Северна Корея, и само в рамките на 10 дни беше обявена в несъстоятелност. Това е причината да се изготви списък с разпоредби, които всички банки спазват", заяви в началото на заседанието управителят на БНБ Димитър Радев.

"Реалният проблем е, че всяка една от българските банки, която не спазва санкциите, може да бъде включена в обхвата на "Магнитски" и припозната в санкционния списък. Това е причината да предприемем тези превантивни мерки. Всяко едно забавяне може да струва скъпо", добави той.

"На 8 юли тази година Европейският съюз прие "Закон Магнитски на ЕС" за спазване на човешките права. За мен трябва да има дискусия за общоевропейски регламент, който да въведе норми за чужди санкции на територията на ЕС свързани с борбата срещу прането на пари и тероризъм", каза от своя страна министърът на правосъдието Янаки Стоилов.

"В момента в България не се прилага международно право по тази тема. Това е причината Министерски съвет да вземе решение 441 за съставянето на българския списък "Магнитски". Причината е да се предпазят държавни фирми да работят с тези "токсични" и "заразни" физически лица и фирми", разкри Стоилов. 

"Имам няколко въпроса относно питането на ЕК към българското правителство за съставянето на българския списък "Магнитски". Там ясно е казано, че тези списъци са незаконни и комисията изявява становище, че едностранното налагане на вътрешни санкции ще наруши редица разпоредби на ЕС и ще наруши законите на ЕС", заяви депутатът от ДПС Йордан Цонев.

"Българският списък нарушава всички много права. Трансакциите от България към България не могат да бъдат спрени. Има фирми и хора, попаднали в този български "черен" списък, които не могат да си платят сметките и към НАП дори. Всичко това е нарушение на техните права", категоричен бе Цонев. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!