Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява регулярно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Обобщените данни от направените анализи и цифрово моделиране от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и преобладаващият към момента южен вятър в района не предполагат замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители след инцидента.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда, следят състоянието и промените в него вследствие на военните действия, от три пункта – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Актуална информация за резултатите от направените измервания ще се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Регионалният център за контрол и превенция на заболяванията в Одеса към Министерството на здравеопазването на Украйна съобщава, че няма отклонения в пробите за питейната вода при извършения микробиологичен анализ. Радиационният фон в Одеска област е в норма. За това информира българското посолство в Киев в редовната си информация, изпратена до МОСВ.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук