Утре започва седмица по безопасност на движението на децата по пътищата, организирана от столичната община – район „Сердика”, TOYOTA, 3М и Сonsulteam HumanCapital.
В рамките на проекта е предвидено изграждане на площадки по приложно колоездене в дворовете на училищата и детските градини, намиращи се в район „Сердика”. Инициативата предвижда оборудване на кабинети по безопасност на движението в училищата и детските градини със специализирани учебни пособия и материали. Предоставят се светлоотразителни ленти и жилетки за децата, стоп-палки, каски за велосипедисти, пътни знаци за площадките по приложно колоездене, занимателни игри, пъзели, тестове и листовки за трайно усвояване на правилата за улично движение от децата. Създават се училищни клубове по приложно колоездене, чиито подготвени отбори ще участват в състезания.
Отправен е апел към децата в училищата и детските градини, намиращи се на територията на район „Сердика”, с художествени творби – рисунки и есета, написани от учениците, да предупредят съучениците и приятелите си за опасностите, които дебнат пешеходците, пътниците и велосипедистите на пътя и да споделят как си представят улиците и пътищата, по които ще могат да се движат безопасно.
Децата, представили най-оригинални рисунки и есета, ще бъдат наградени по време на празниците, а най-доброто предложение на рисунка ще бъде изработено в знак и поставено на входа, на всяко училище в района. /БЛИЦ