Конкретизиране на приоритетите, по-голяма прозрачност и по-ефективен контрол са причините, накарали министърa на екологичното министерство Нона Караджова да въведе единни механизми за контрол на регионалните екоинспекции.
Вместо досегашните хаотични проверки, от днес за всички регионални инспекции се въвеждат единни условия, уверяват от екоминистерството. Всички регионални екоинспекции трябва в най-кратки срокове да определят целите си, които да са пречупени през призмата на спецификата на съответния район.<br /> <br /> Така например в региона на Стара Загора най-вероятно ще се засили контрола над евентуалните причинители на обгазяванията над района. За Средногорието пък по всяка вероятност приоритет на екоинспекциите ще бъде замърсяването на р. Тополница с тежки метали, коментираха новият регламент на екоминистерството еколози. <br /> Резултатите от проверките пък ще бъдат публикувани своеовременно на интернет страниците, а самите проверки ще зачестят. Публикуването в мрежата на проверките ще бъдат всеки месец, като ще има обработени статистически данни и за съответното тримесечие, както и годишни резултати. Всичко това ще покаже тенденции относно замърсяването на околната среда.<br /> <br /> С въвеждането на единен механизъм за контрол, се създава предпоставка да се постигне ефикасност и прозрачност на контролната дейност на РИОСВ. Това пък ще помогне да се преодолеят негативните нагласи към политиката на МОСВ по отношение на контрола, уточняват от екоминистерството. /БЛИЦ<br />