Внос и износ на органи, предназначени за трансплантация от и за трети страни, се допуска само въз основа на сключени от България договори, в които изрично са посочени условията и реда за това. Внос от трети страни ще се допуска само когато те са предоставени от институция, която прилага всички изисквания за качество и безопасност. Това предвиждат промените в Закона за трансплантациите, одобрени от МС.
Променя се действащата усложнена процедура по вземане на стволови клетки, като се осигурява възможност за доброволно даряване от всички лица, независимо от родствената им връзка с реципиента. При вземането на хемопоетични стволови клетки няма медицински риск за донора, като същевременно се осигурява възможност за своевременно лечение на нуждаещите се лица.
Промените се налагат във връзка въвеждането на препоръките на две европейски директиви – относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелателни реакции и събития и определени технически изисквания към кодиране, обработка, съхранение, складиране и предоставяне на човешки тъкани и клетки, както и за установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването и разпределянето на човешки тъкани и клет

Прецизира се контролната дейност на Изпълнителната агенция по трансплантация, като й се дава възможност да налага принудителни административни мерки за нарушения на медицинските стандарти по трансплантация и асистирана репродукция. /БЛИЦ