Федералната медико - биологична агенция на Русия представи препарат за лечение на коронавируса, разработен възоснова на противомаларийния препарат мефлохин, предадоха световните осведомителни медии.

В съобщението на агенцията се отбелязва, че научно - производственият център "Фармзащита" е разработил схемата за лечение, отчитайки китайския и френски опит.

"Препаратът блокира с висока ефективност цитопатичния ефект на коронавируса в клетъчната култура и възпрепятства неговата реплика. 

Имуносупресивното действие на мефлохина пречи на активацията на възпалението. В лекалството са добавени макролидни антибиотици и синтетичен пеницилин.

Така не само се възпрепятства формирането на вторичен бактериално - вирусен синдром, но и се спомага повишението на конецнтрацията на противовирусното средството в кръвната плазма и белите дробове", разкрива ръководителят на агенцията Вероника Скворцова.

Тя подчертава, че разработеният препарат ще обезпечи ефективното лечение на пациенти с COVID-19 с различна тежест на заболяването. 

Освен това, отново въз основа на мефлохина в момента се прави разработка на ефективна и безопасна схема за профилактика на коронавируса. 

Препаратът е препоръчан и от Министерство на здравеопазването и предстои да бъде обсъдено кога ще започне неговото производство. 

Лекарите посочиха и няколко препарата, използвани за лечение на атипичната пневмонии, за които е препоръчано в комбинация да се прилагат и за новата инфекция. 

Това са лопинавир + ритонавир, хлорохин, хидроксихлорохин, интерферон. 

Освен това в момента протичат клиничните изпитания на умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.