Екологично бедствие край Кричим показа репортаж на БТВ. Стотици мъртви риби изплуваха в Стара река. Взети са проби, но кога ще излязат резултатите не е ясно. Рибата е отпреди 6 дни. Вече започва разложителен процес. 

"След подадения сигнал в събота се видя тази гледка. Реката е побеляла. Преди няколко дни течеше не вода, а умряла мъртва риба. Тези екземпляри се водят трофейни. Който е направил това е грях. Не са знае дали е умишлено или някой не си гледа работата. От подадения сигнал става ясно, че няма контакт между отделните РИОСВ в областите" - казват местните.  

Инж. Трендафил Велов, гл. експерт РИОСВ Пазарджик: Бяха измерени моментните показатели на водата в точките при село Бяга и село Исперихово.

Установи се наличие на разтворен кислород - понижени количества, което говори за преминаване на вълна. Повишението на температурата, намаления оток и повишаването на кислорода е причина за измирането на рибата. 

Взети са три броя проби, не се вижда замърсяване, казва инж. Никола Кърнолски. Пробите се обработват. Няма нефтопродукти. 
Взети са проби от вода, но не и от риба, възмущават се хората от района. Случило се е и миналата година. Според тях не е вярно, че всеки път няма кислород.