България поема председателството на най-голямата в света организация на запасните офицери, съобщиха от българския съюз на офицерите и сержантите от запаса пред БЛИЦ Това ще стане на 08 август т.г., когато страната ни поема щафетата от Франция. Кандидатурата на подп. о.р. Димитър Попов за президент е одобрена още през 2013 година по време на зимната сесия на конфедерацията в щаб квартирата на НАТО. Към момента обаче липсват средства за функциониране на българския офис и въпреки обещанията от президентството и МО към момента пари за мандата няма.
Пред БЛИЦ о.р. подп. Димитър Попов подчерта, че все още се търси материално обезпечаване на президентския екип и осигуряване на офис. Въпреки че има писмо от българското президенство и обещание от министъра на отбраната за логистична помощ по време на двугодишния мандат,&nbsp; към днешна дата все още няма решение на проблема.<br /> <br /> &quot;Липсата на финансова обезпеченост на българското президентство на СИОР поставя под въпрос участието ни в Летния конгрес на СИОР във Фулда, Германия (3-9 август т.г.), където на официална церемония да ни бъде предадено президентството на Конфедерацията за периода 2014-2016 г.&nbsp; Неявяването на българската делегация на конгреса, където би следвало да поеме ръководството на Конфедерацията от Франция, ще нанесе сериозна вреда на СИОР, ще навреди и на българското председателство на NRFC. Липсата на средства за тази високоотговорна дейност ще бъде опасен прецедент в дългата история на СИОР. Създава се опасност да се блокира дейността й и да бъдат наложени извънредни мерки. Всичко това ще накърни авторитета на българските държавни институции и сериозно ще урони международния престиж на нашата страна&quot;, коментира още о.р. подп. Петков. <br /> <br /> &quot;Затова искам да отправя апел към компетентните държавни институции в кратки срокове да сторят необходимото, с оглед осигуряване на необходимите средства както за участие в летния конгрес във Фулда, така и за нормалното функциониране на българското президентство през целия мандатен период&quot;, допълва Петков. <br /> <br /> Mеждусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва, известна под нейната френска абревиатура CIOR, представлява над 1.3 милиона резервисти от 36 страни-членки, както в рамките на НАТО, така и извън него, правейки я по този начин най-голямата организация на офицерите от резерва в света.<br /> <br /> Създадена през 1948 г. oт националните асоциации на офицерите от резерва на Белгия, Фрнация, Люксембург и Нидерландия, CIOR сега е асоциирана с НАТО неполитическа и с нестопанска цел конфедерация на националните резервистки организации на страните, членуващи в нея.Отношенията й с НАТО са регулирани на базата на документа на Алианса МС 248 от 20.06.1997 г. като съветник на НАТО (заедно с Комитета на националните резервни сили на НАТО - NRFC) по въпросите на резерва.<br /> <br /> CIOR е структурирана на базата на устав (конституция), който предвижда рoтационно президентство, съвет, съставен от вицепрезиденти от страните членки, ключови комитети и няколкогодишни прояви, които стимулират подготовката, обучението и професионалното развитие на офицерите от резерва.<br /> <br /> Президентският мандат е двугодишен (Франция ще предаде президентството на България през м. август 2014 г.). Мисията на конфедерацията е да бъде гласът на резервистите, да работи за професионалното им развитие и за повишаване на квалификацията им за участие в мисиите на Алианса. <br /> <br />