Машините за електронно гласуване трябва да бъдат доставени в България най-късно до 10 март 2017 г. Инсталирането на софтуера трябва да стане до 18 март, а самите машини трябва да бъдат доставени в избирателните секции до 25 март, уточнява БГНЕС.
Машините за гласуване трябва да бъдат лесни за транспортиране и употреба при гласуване. Потребителският интерфейс не трябва да изисква специални компютърни умения и да е лесен за употреба. Машините също така трябва да осигуряват възможност за хора с двигателни или зрителни увреждания безпроблемно да подадат своя глас. 

Това става ясно от документацията на обществената поръчка за осигуряване на устройства за машинно гласуване. Тя беше публикувана от Централната избирателна комисия едва днес преди обед, при условие, че това трябваше да стане до края на работния ден на 13 февруари, понеделник. 

В 21.49 часа в петък вечер ЦИК публикува решение №4276-НС, с което на Николай Желязков, главен юрисконсулт в Дирекция “Администрация” при ЦИК, се възлага да “публикува документи за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача; да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка; да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да приема документи за участие.”

В края на работния ден в понеделник на страницата на ЦИК имаше информация за стартирането на процедурата, считано от 11 февруари 2017 г., но самата документация към “състезателната процедура с договаряне” липсваше. Не беше изпратена информация и към регистъра на АОП. 

С късното си петъчно решение, ЦИК обяви, че прогнозната стойност на поръчката е в размер на 12,5 млн., без ДДС, а максималната стойност на поръчката не трябва да надхвърля 15 млн. лв., без ДДС.