С 40 процента по-малко са вече хората на социално подпомагане, според данните на заместник-министъра на труда и социалната политика Светлана Дянкова.
Тя прогнозира, че броят им ще намалее с още 20 на сто до 2010 година. Освен това приоритет в работата на министерството е редуцирането на децата, настанявани в институции. Те трябва да бъдат поне с 15 процента по – малко от сега, уточни Дянкова.
За място в старческите домове в страната чакат 3000 души. В момента в България има 159 дома за възрастни. Предвижда през настоящата година да бъдат построени още три дома с капацитет 62 места. Домовете ще бъдат в Мездра и в Болярово. 140 са институциите за деца, като 108 от тях са децентрализирани. В тях живеят около 8000 деца. През периода 2003 - 2008 г. са закрити общо 23 институции. През миналата година са закрити два дома, като единият от тях е в Трън, където бе застреляно 15-годишно момиче. През тази година предстои да бъдат закрити още 5 институции – четири за деца, лишени от родителски грижи и един за деца в умствена изостаналост. Закритите домове се преструктурират в центрове за настаняване от семеен тип. /БЛИЦ