Няма по-обсъждана и по-проверявана тема от възпрепятстващото съоръжение на границата. Сякаш не става въпрос за 30 км телена ограда, а за Великата китайска стена. Това заяви в пленарна зала министърът на отбраната Ангел Найденов по време на дебата за стената по българо-турската граница и създаването на анкетна комисия по случая.
&bdquo;Днес си признавам, че близо три часа, а преди това почти два месеца, следя и за съжаление, съм принуден да участвам в тази дискусия, без да разбирам смисъла на тази инициатива от страна на парламентарната група на ГЕРБ. Не разбирам тази настойчивост. Допускам, че в решението за тази инициатива играе роля политическата предубеденост към правителството и в частност към мен&rdquo;, смята той. <br /> <br /> &bdquo;Обръщам се към инициаторите на предложението за анкетна комисия. Колко пъти искате да чуете разяснение по въпросите, които повдигате днес &ndash; от министерството, две пресконференции, доклади, разисквания и днес отново? Колко пъти е необходимо, за да бъдат възприети изнесените данни?&rdquo;, попита министърът.<br /> <br /> &bdquo;Вие сте не просто от малцината, които изпитват съмнение към способностите на Сухопътни войски. Вие сте единствените, които твърдят, че Сухопътни войски не могат да се справят с тази задача&rdquo;, обърна се Найденов към депутатите от ГЕРБ, които са внесли предложението за създаване на анкетна комисия.<br /> <br /> &bdquo;Факт е, че има допуснати слабости при изграждането на съоръжението на границата. Днес ще издам заповедта за наказание на някои длъжностни лица. Определено те няма да бъдат в този кръг, който беше съобщен като хора, имащи отношение към тази процедура&rdquo;, заяви министърът.<br /> <br /> &bdquo;Откриваме ли някакви слабости &ndash; да. Първата &ndash; въпреки че не се изисква маркетингово проучване, то е направено. Проведено е по начин, който е оставил съмнение. Очевидно не е направено по начин, който да убеди всички. Второ &ndash; след провеждане на проучванията в процеса на договаряне са договорени по-големи количества. Това е слабост. Необходими ли са тези количества &ndash; да&rdquo;, обясни той.<br /> <br /> &bdquo;Защо фигурира стойност 5.1 млн. лв. от Министерство на отбраната не знаем. Тази стойност е посочена от МВР и е послужила като индикативна. По какъв начин отнасяте тези стойност към МВР и защо тази стойност служи да тиражирате съмнение към проекта. Съгласно заповед на предишния министър е дадено правото на Сухопътни войски да изпълняват обществени поръчки без ограничения&rdquo;, допълни той.<br /> <br /> &bdquo;Решението за анкетна комисия е на Народното събрание. Ако Народното събрание реши, аз ще се съобразя с поредната проверка на тази сделка. Очевидно дневният ред на опозицията е да се занимава с възпиращото съоръжение&rdquo;, каза Ангел Найденов.<br /> <br /> <br />