Асоциацията на индустриалния капитал в България отново призовава за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета за 2021 г.

"От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на цялото общество.

Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки политически последици", посочва се в позиция на Асоциацията.

От АИКБ заявяват, че подкрепят Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., като обръщат внимание на три разпоредби:

Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите те посочват, че у нас за пенсии и грижи за възрастните се отделя значително по-малък дял от БВП от средното в ЕС. От АИКБ заявяват, че статистиката вече отчита инфлация от 3% на годишна база, като прогнозите са за нейното нарастване. Ако се съставела статистическа "пенсионерска кошница", щял да се установи и значително по-голям ръст на цените. По тази причина те смятат за обосновано линейно (пропорционално) увеличение на всички пенсии.

"Избраният процент 12,5% (резултат от замяна на коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с предлаганата социална подкрепа за пенсионерите под линията на бедност, очевидно цели да интегрира временните антикризисни месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената пенсия и социалните плащания, като ги направи постоянни. Това не е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-приемливият и възможен за комуникиране при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение", пише в позицията.

Относно максималния осигурителния доход и максималната пенсия от АИКБ заявяват, че с проекта правилно се запазва МОД на равнището от 3000 лв. Увеличението му може да се обсъжда едва когато средният осигурителен доход надвиши 1500 лева, т. к. обичайната пропорция МОД:СОД в ЕС е под 2:1. В момента СОД е под 1200 лева, т. е. пропорцията е над 2,5:1.

В същото време това не е пречка за предлаганото увеличение на максималната пенсия от 1440 на 1500 лева, т. к. пенсия 1440 лева се получава по досегашната пенсионна формула като резултат при хипотеза 40 г. трудов стаж при личен осигурителен доход равен на максималния 3000 лева. При предлаганата замяна на коефициента във формулата 1,2 с 1,35 би се получила при същите условия максимална пенсия от 1620 лева. Т. е. няма нужда от увеличение на МОД при коефициент 1,35 за увеличение на максималната пенсия дори до 1620 лева.

По отношение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от АИКБ споделят становището, че доходите на пенсионерите не трябва да бъдат под възприетата у нас "линия на бедност", но са против това да става за сметка на бюджета на ДОО. Според тях достигането до размера на "линията на бедност" на пенсионерите с най-ниски доходи трябва да бъде осъществено за сметка на социалното подпомагане, а не чрез увеличаване на минималната пенсия.

Те посочват, че пенсията трябва да съответства на осигурителния принос тъй като така се стимулира към осигуряване според реалния доход. Друг подход според тях е несправедлив и стимулира укриването на доходи т. е. сивия сектор.

АИКБ призовава депутатите и политическите сили да осъществят актуализацията на бюджета, тъй като тя е необходима за мерки, които не могат да чакат развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство.

От Асоциацията напомнят, че евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП.

АИКБ апелира бюджетът за 2021 г. да бъде актуализиран във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество, като в рамките на тази процедура.