С решение на Софийски градски съд, влязло в сила на 29 юли 2008 г., «Българска нова демокрация» е официално вписана в регистъра на политическите партии, съобщиха от партията.
Решението на Софийски градски съд е въз основа на ф.дело № 478 по описа за 2008 г., образувано по молба от Николай Свинаров, в качеството му на председател на политическа партия „Българска нова демокрация”.
Софийски градски съд е вписал и Централния изпълнителен съвет на партия БНД – председател Николай Свинаров, Борислав Великов, Лидия Шулева и Христо Савчев – заместник-председатели, организационен секретар Бойко Боев и членове – Борислав Ралчев, Валентин Милтенов, Светлин Лисичков, Петя Гегова, Владимир Дончев, Ваня Цветкова, Румяна Ранкова, Пламен Панайотов, Стефан Минков, Кръстанка Шаклиян, Веселин Николов и Камелия Мирчева-Димитрова. Според решението партията се управлява и представлява от Николай Свинаров. /БЛИЦ