Най-важните текстове в Закона за референдумите останаха без гласуване по настояване на ДПС. Те се отнасяха до начина на иницииране и валидността на проведените допитвания.

Предложението на парламентарната правна комисия е задължителен референдум да се провежда след събрани 600 хил. подписа на хора с избирателни права. След като бъдат събрани тези подписи, искането трябва да бъде разгледано в едномесечен срок от парламента.

Комисията предлага още 200 хил. избиратели да имат право да инициират национален референдум, но в този случай парламентът трябва да реши дали да се проведе или не. Предлага се да има изискване за минимален брой гласували в местни и в национални референдуми, като условие за тяхната валидност.

Депутатите решиха само въпросите, по които да може да се организират референдуми, да са от кръга на компетентността на Народното събрание и Общинските съвети, като от тях са изключени тези, които според Конституцията или по своето естество не подлежат на решаване чрез референдум. /БЛИЦ