Бившият премиер Бойко Борисов представи приоритетите на ГЕРБ за околната среда. Той публикува съобщение в социалната мрежа, където казва, че предвиждат 100 млн. лева за пречиствателни съоражения за вода.
"Гарантирането на чистата околна среда е важна предпоставка за постигането на желани цели в редица други сфери като здравеопазване и туризъм. За малките населени места в програмата ни при следващ управленски мандат е заложен специален акцент – Национална програма, насочена към осигуряване на чиста питейна вода и пречиствателни съоръжения в по-малките населени места, в тази връзка са предвидени ежегодно 100 млн. лева за тези градчета и села. По отношение на опазването на околната среда, в програмата ни приоритетно място заема и чистотата на въздуха и оползотворяването на минералните води. Някои мерки вече бяха предприети като завършването на редица пречиствателни станции, промените в закона за чистотата на въздуха и въвеждането в експлоатация на нови автобуси в някои населени места, отговарящи на най-високите екологични стандарти", написа още Борисов.