Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката след близо пет часа дебати в пленарната зала. Те засягат промени в КЕВР: нейния състав, членове, стаж, критерии, пише Труд бг.

Спор предизвика разширяването на дефинициите на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията".

Според гласуваните изменения, като такъв се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и при търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани в друга държава членка.

Така за стаж в енергетиката ще се приема и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързано с енергийния сектор.

В заключителните разпоредби е записано, че с влизането на законопроекта в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката.

Освен това, в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандатът на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката.

Жребият се провежда в Народното събрание, между членовете на комисията със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл, по правила, приети от комисията по енергетика, гласува парламентът.

"Не пипайте КЕВР, не махайте юриста, не пипайте икономиста", призова Рамадан Аталай от ДПС. По думите му, е неприемливо и не е работа на премиера снощи от парламентарната трибуна да обяви, че ще намали цената на тока.

Според депутата целта на управляващите е да се "наместят" в КЕВР, за да може, когато Кирил Петков каже да се намали цената на тока, да го направят.

"Голям рев за Ремзи Осман, който в момента е член на комисията", репликира го председателят на ПГ "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

"Въвеждате норма, която е конкретно насочена към двама от членовете на комисията", коментира Росица Кирова от ГЕРБ-СДС.

Колегата й Тома Биков /ПГ на "ГЕРБ-СДС"/ посочи, че критериите за предлагане на членове са силно занижени, и това, според него, е така, защото кандидатът на управляващите може би не отговаря на сегашните изисквания.

Депутатът увери, че ГЕРБ никога не са искали и не са имали свои представители в КЕВР, защото политически е неизгодно, тъй като това е органът, който вдига или намалява цената на водата и на тока.

"Вие ли ще говорите за занижаване изискванията за стажа, когато през лятото на 2020 г. ГЕРБ занижи критериите", опонира му Ива Митева от ИТН. Тук е ясно на какви правила трябва да отговарят кандидатите, ще се гледат и в комисия, добави тя.

НС прие предсрочно да се прекратяват правомощията на член на комисията при фактическа невъзможност да изпълнява повече от три месеца задълженията си вместо досегашните шест.

Решенията в състава "Енергетика" се приемат с мнозинство от членовете, от които поне един е със стаж в енергетиката, прие също НС.

В хода на дебата Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС обърна внимание, че енергийната комисия вчера е отхвърлила предложението им молитвените домове да се приравнят с битовите потребители и да бъдат прехвърлени към регулирания пазар.

Мислите как да сменим членовете на КЕВР, а не как да помогнем на молитвените домове, общините, посочи той. ПГ на "ГЕРБ-СДС" е подготвила и ще внесе днес проект на решение за компенсация за общини, общински предприятия, болници, училища, молитвени домове заради високите цени на тока, съобщи депутатът.

Законът влиза в сила от обнародването му в "Държавен вестник".