Правителството ще гласува постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 година за финансиране на дейности по национална програма за оптимизация на вътрешната структура на персонала в предучилищното и училищното образование. Това се посочва в дневния ред на редовното правителствено заседание.

Вносител на проекта е образователният министър Красимир Вълчев. На правителственото заседание ще се гласува и одобряване разходване на средства за изграждане на безжични мрежи в държавните и общинските училища. Министрите ще гласуват Доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, към 30 септември 2018 година.

Вносител е министърът за Българското председателство Лиляна Павлова. Кабинетът ще реши дали болницата в Стара Загора „Проф. д-р Стоян Киркович“, „Александровска“ ЕАД- София и „Н.И.Пирогов“ ЕАД- София да станат университетски.

Преокторешенията са внесени от здравния министър Кирил Ананиев. По предложение на министър Боил Банов министрите ще гласуват проекторешение за утвърждаване на меморандум между културните министерства на България и Италия за предотвратяване на кражби и незаконен внос и износ на културни ценности.