Депутатите днес решават дали да въведат компенсиране на потребителите на моторни горива, а временната парламентарна комисия за установяване фактите по сключения меморандум с "Джемкорп" ще представи доклада за дейността си. В дневния ред е включено разглеждане на предложението на БСП за въвеждане на долен праг за минималната работна заплата.

Парламентът ще започне работа с обсъждане на първо четене на промени в Търговския закон и в Гражданско-процесуалния кодекс.  И двата имат за цел улесняване – в Търговския закон - на откриване на производството по несъстоятелност и преструктуриране, а в ГПК – чрез създаване на правила за електронизация на заповедното производство.

Временната комисия за установяване на всички факти около подписания меморандум с "Джемкорп" и прекратяването му ще представи доклад със своите заключения. В него се отправя препоръка ДАНС и Министерски съвет да предприемат действия в рамките на своята компетентност.

Депутатите ще разгледат и два закона, свързани с енергетиката. В законопроекта за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива се предвижда да се въведе вноска за преработвателите на руски нефт, а приходите да се използват за компенсация на всички потребители, включително и стопански. Промените в Закона за енергетика уреждат съхранението на електроенергия.

Като точка 8 в дневния ред присъстват и промените в Кодекса на труда, внесени от БСП. Предлага се минималната работна заплата ежегодно да се преизчислява на база 50% от средната.

На заседанието на социалната комисия вчера депутатите оставиха на правителството да реши колко най-малко може да се плаща за труд у нас от догодина.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук