Депутатите гласуваха промени в Закона за радиото и телевизията и намалиха състава на Съвета за електронни медии (СЕМ) от 9 на 5 души.
С промените в закона се предвижда всяко лице да не може да бъде член на съвета повече от два мандата и те не могат да бъдат последователни. <br /> <br /> Мандатът на член на СЕМ, който е втори последователен мандат в състава на органа, се прекратява от деня на влизане на закона в сила. След изтичане на две години съставът на СЕМ от квотата на НС се обновява, като чрез жребий се прекратява мандата на един от членовете, избрани през 2010 г. <br /> <br /> В 10-дневен срок от влизане в сила на Закона за радиото и телевизията мандатът на един от членовете на СЕМ от квотата на президента ще бъде прекратен чрез жребий. /БЛИЦ<br />