Народните представители ще гласуват окончателни промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Това се посочва в програмата за работа на Народното събрание.

Те ще решат дали Националното звено за обработване на резервационни данни на пътниците към ДАНС да извършва оценка на пътниците и екипажа преди обявеното време за пристигане или заминаване, с цел предотвратяване и разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления. Задължението за предоставяне на данните за пътниците и екипажа ще бъде на въздушния превозвач, който извършва полета. Превозвачите ще трябва да предадат на ДАНС данните 48 часа преди обявеното време за излитане на редовните полети и 24 часа за нередовните полети. Националното звено беше открито през декември 2017 година.

Тогава страната ни се нареди сред първите четири страни от ЕС с изградено и функциониращо такова звено. Очаква се днес или утре да бъде обявено извънредно заседание на парламента, на което депутатите да дебатират по внесения от БСП вот на недоверие към кабинета „Борисов 3“ на тема „Сигурност“.