Депутатите се събират извънредно в Народното събрание. Заседанието е с начален час 12.00 часа. Тогава се очаква народните представители да приемат промени в Закона за Черноморското крайбрежие.
Депутатите ще гласуват и промени в Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.<br /> <br /> Очаква се депутатите да гласуват и промени в Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. /БЛИЦ<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!</strong></span>