“Няма основания да се твърди, че липсва политическа подкрепа от страна на Народното събрание и президента”, каза министърът на правосъдието Диана Ковачева във връзка с оставката на Тодор Коларов като председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
В последните няколко месеца всички институции се обединиха около една много важна за България цел &ndash; изработването на проект на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност. <br /> <br /> И Народното събрание, и останалите институции със своите становища се включиха в процеса на изработването на един добър и добре работещ закон, каза министърът на правосъдието.<br /> <br /> По думите на Диана Ковачева &ndash; обсъжданията в парламента продължават и това означава, че не липсва внимание, интерес и ангажимент от страна на институциите, включително и от страна на президента.<br /> <br /> Министерство на правосъдието също се включи активно със становище по отношение на европейските стандарти при изработването на един подобен закон. Не мога да разбера докрай това твърдение, че няма политическа подкрепа. Току-що научавам за оставката на господин Коларов. Не съм запозната с вътрешните проблеми на комисията и научавам със съжаление, че е имало сериозни вътрешни проблеми, които да доведат до оставка на нейния председател. <br /> <br /> &ldquo;Разбира се, справянето с проблемите е свързано и с организирането на ефективната работа на комисията. Съжалявам, че се е почувствал не в състояние да се справи с тези проблеми&rdquo;, посочи Ковачева.<br /> <br />