Заместник-председателят на парламента Емил Христов изгони Павел Шопов. Причината е, че той е без маска.

Отидете при господин Шопов, той не реагира, притесни се Христов и изпрати квесторите при Шопов.

"Добре ли сте, господин Шопов?", попита Христов. "Да извикам ли лекар?", притесни се още герберът. "Разговаря ли с вас", попита Христов квесторите.

Валери Симеонов разкри, че е подал лично сигнал в РЗИ да дойдат и да наложат глоба на колегата му Шопов.

Последваха многократни подканяния квесторите да изведат от залата депутата. Симеонов предложи и народните представители, седящи пред Шопов, да се отдалечат от него.

Председателстващия заседанието дори призова квесторите да осигурят сигнална лента и да оградят с нея Павел Шопов.