Второ заседание на специално създадената комисия за руския гражданин Глеб Мишин. Депутатите ще проверят близо 4000 съмнителни преписки за българско гражданство. И ще изслушват заместник-министъра на правосъдието, директора на дирекция „Българско гражданство” и директора на дирекция „Миграция”.

Комисията беше създадена, след като лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, обяви, че се извършват схеми с раздаване на българско гражданство. Атанасов съобщи за канал, ръководен от Мишин, чрез който се инфилтрират хора от разузнавателните служби на Русия в Европа.

По думите му българско гражданство е било раздавано на база фалшиви документи и се осъществявало със знанието на Държавна агенция „Национална сигурност".

Освен това народните представители ще решават тази седмица дали да отстранят представители на "Възраждане" от участие в парламентарни комисии заради посещението им в Москва. Това става ясно от предварителната програма на Народното събрание.

Внесени са няколко проекта на решения за промени в състава на комисиите, а именно отстраняването на Ивелин Първанов от комисията по отбрана и изключването на Първанов и Ангел Георгиев и от комисията по външни работи.

Освен това депутатите тази седмица ще гледат на първо четене промените в Закона за здравето, второ четене на промените в Закона за защита на растенията, второ гласуване на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и второ гласуване на промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Ще бъде приет и Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2022 г., както и Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2022 г.

Ще бъдат обсъдени и два законопроекта: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на международна Фондация „Европейски съюз - Латинска Америка и Карибите“.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук